DICCIONARI DEL TRIAL INDOOR DE BARCELONA

CABRA, FER LA

Es diu quan el pilot aixeca la roda del davant del terra i fa petits salts sobre la roda del darrere per tal de col·locar la moto a la posició correcta abans de fer el següent moviment.

FIASCO

Penalització màxima en una zona (5 punts) sempre que no sigui per superar els tres punts per recolzament amb els peus. Fiasco és, per exemple, si el pilot cau a la zona, si retrocedeix tenint algun peu a terra, si surt dels límits de la zona o si el manillar toca el terra, entre d’altres possibles circumstàncies.

MOTXILER, -A

És l’única persona autoritzada per a assistir el pilot dins la zona -només verbalment però amb l’única excepció de netejar ràpidament algun element extern aparegut dins la mateixa-, generalment per tal d’oferir-li informació tècnica o bé aconsellar-lo. Va clarament identificat amb l’armilla oficial de la competició.

NEGATIU

Qualsevol “sortint” de la zona, dins la traçada i en contradirecció. Un “negatiu” sempre és un punt de dificultat important perquè implica fer un salt en la vertical pura, és a dir, totalment perpendicular al terra.

NON-STOP

Aspecte del reglament que estipula que el pilot no pot detenir-se en cap moment durant el recorregut de la zona. Només s’aplica al trial a l’aire lliure.

ZERO

Equival a superar una zona de manera neta, sense cap recolzament amb els peus o amb parts no permeses de la moto i dins del temps màxim establert.

ZONA

Espai delimitat i marcat on es circunscriu la traçada que ha de seguir el pilot per tal de superar la dificultat plantejada. Consta de punt d’entrada i punt de sortida i el reglament pot estipular un temps màxim per a la seva realització i establir una penalització en cas de ser excedit. Al trial a l’aire lliure les zones són espais sobre el terreny natural, mentre que en trial indoor les zones estan formades per estructures i mòduls prefabricats.