EL REGLAMENT

Extracte del Reglament Esportiu 2023 del Campionat del Món FIM X-Trial.

PILOTS PARTICIPANTS

En cada prova puntuable del Campionat del Món FIM X-Trial 2023 participaran NOU (9) PILOTS, seleccionats pel Promotor i aprovats per la FIM.

Els CINC PILOTS FIXES per a tot el campionat són:

  • El campió del món FIM X-Trial 2022:Toni BOU
  • El subcampió del món FIM X-Trial 2022: Adam RAGA
  • El tercer classificat en el Mundial FIM X-Trial 2022: Jaime BUSTO
  • El pilot millor classificat en el Mundial FIM TrialGP 2022 i no seleccionat entre els anteriors: Matteo GRATTAROLA
  • El pilot millor classificat en el Mundial FIM TrialGP 2022 i no seleccionat entre els anteriors: Gabriel MARCELLI

La resta de pilots seran designats en funció dels següents criteris:

  • Un pilot participant en qualsevol Mundial de la FIM i de nacionalitat diferent a les de tots els anteriors: Toby MARTYN
  • Un pilot participant en qualsevol Mundial de la FIM i de nacionalitat diferent a les de tots els anteriors: Benoît BINCAZ
  • Un pilot participant en qualsevol Mundial de la FIM, triat pel Promotor i validat per la FIM: Sondre HAGA
  • Un pilot “wild-card” triat pel Promotor i validat per la FIM: JERONI FAJARDO

PENALITZACIONES TÈCNIQUES

El rang de penalitzacions de tipus tècnic en una zona de trial va des del “zero punts” fins al “cinc punts”. S’hi exclou el “quatre”.

Els punts de penalització es van sumant cada cop que el pilot col·loca un peu al terra o bé recolza la motocicleta en l’estructura de la zona amb la intenció de treure’n profit.

El “fiasco” equival a 5 punts i s’aplica amb la quarta penalització tècnica o també i directament, per exemple, quan el motor s’atura i el pilot té un o els dos peus al terra, la moto surt dels límits marcats de la zona, el manillar de la moto toca el terra, el pilot rep ajuda externa, el pilot és descavalcat de la moto i posa els dos peus al terra o el temps màxim per a completar la zona o el recorregut sencer s’ha exhaurit..

PENALITZACIONS PER TEMPS

En la Primera Volta el pilot disposa de cinc minuts per recórrer cinc zones. Cada zona que no completi o que no intenti dins del temps màxim permès penalitzarà amb cinc punts.

En la Segona Volta, el pilot disposa de quatre minuts per recórrer cinc zones i, a més, les penalitzacions tècniques es transformen en temps d’acord al següent barem: cada punt de penalització tècnica equival a 10 segons. Un “fiasco” –o qualsevol zona no completada o no intentada dins del temps màxim permès- equival a 60 segons. La suma del temps real invertit més el temps sorgit de les penalitzacions tècniques donarà el temps total final que serà pres en compte a efectes de la classificació del pilot en la Segona Volta.

CLASSIFICACIONS ACABADES LA PRIMERA I LA SEGONA VOLTA

La classificació de la Primera Volta es configurarà segons el nombre de punts de penalització tècnica més els punts per no completar el recorregut dins del temps màxim permès (5 punts per cada zona no completada o no realitzada).

La classificació de la Segona Volta es configurarà segons el temps total emprat per cada pilot per completar les cinc zones més l’equivalent en temps de totes les penalitzacions tècniques comeses i per no completar el recorregut dins del temps màxim establert (60 segons per cada zona no completada o no realitzada).

DESEMPATS

En cas d’empat en la Primera Volta el pilot que hagi completat el recorregut en menys temps serà considerat guanyador.

En cas d’empat en la Segona Volta el pilot que hagi completat el recorregut en menys temps serà considerat guanyador.

En cas d’empat després de la suma de punts de la Primera Volta i la Segona Volta, el pilot millor classificat en la Segona Volta serà considerat guanyador.

En cas d’empat en la Final, es farà una zona de desempat, en la qual el criteri per desempatar serà (per aquest ordre): 1. penalitzacions tècniques comeses en la zona i 2. temps total emprat en la zona.

En cas d’empat en la classificació general del campionat, el pilot que hagi descartat millor resultat serà el guanyador.

CLASSIFICACIÓ FINAL DEL CAMPIONAT DEL MÓN FIM X-TRIAL 2023

A efectes de classificació general final del Mundial X-Trial 2023, cada pilot descartarà el seu pitjor resultat parcial, independentment del nombre de proves en què hagi participat.