EXTRACTE DEL REGLAMENT DEL TRIAL INDOOR DE BARCELONA

CAMPIONAT DEL MÓN FIM X-TRIAL 2021

En la cursa de Barcelona del Campionat del Món FIM X-Trial 2021 hi prendran part 9 pilots: Toni Bou, Adam Raga, Jaime Busto, Matteo Grattarola, Jeroni Fajardo, Miquel Gelabert, Gabriel Marcelli, Toby Martyn i Jorge Casales.

El nombre mínim de zones disposades, verificades y aprovades per a la competició serà de 6.

Cadascun dels nou pilots recorrerà de manera seguida les 5 zones de la Primera Volta, establint-se un temps màxim per a completar el recorregut. Un cop acabada la Primera Volta, els sis pilots amb penalització més baixa es classificaran per a la Segona Volta. Els tres pilots més penalitzats en la Primera Volta quedaran eliminats de la competició.

En la Segona Volta es faran dos grups de pilots. Un grup aplegarà els pilots classificats en les  posicions 2, 3 i 6 en la Primera Volta. El segon grup el formaran els classificats en las posicions 1, 4 i 5 de la Primera Volta.

Cada pilot recorrerà de manera seguida les 5 zones de la Segona Volta, segons l’ordre indicat al paràgraf anterior.

El millor pilot en la Segona Volta de cada grup accedirà directament a la Gran Final de l’esdeveniment.

El segon millor pilot de cada grup en la Segona Volta accedirà a la Final B (final per al tercer lloc de l’esdeveniment).

La Gran Final es disputarà a 6 zones i la Final B, a zona única. En les finals cada zona es farà alternativament (primer un dels pilots i tot seguit l’altre). La limitació de temps serà d’1 minut per zona.

El ventall de penalitzacions en cada zona de trial indoor va de 0 a 5 punts i s’exclou el 4.

Si en la Primera o en la Segona Volta el pilot supera el temps màxim total permès serà penalitzat amb 5 punts en cada zona que no hagi pogut completar en el moment d’exhaurir-se el temps màxim. 

Igualment, si el pilot supera el límit d’1 minut de temps a qualsevol de les zones de la Final B o de la Gran Final, serà penalitzat amb 5 punts en cada zona on això passi.

El barem de punts que s’atorguen als 9 pilots participants a efectes de la classificació del Campionat del Món FIM X-Trial 2021 és el següent: 20 punts per al guanyador, 15 punts per al segon, 12 punts per al tercer classificat, 9 punts (4rt), 6 punts (5è), 4 punts (6è), 3 punts (7è), 2 punts (8è) i 1 punt (9è).