ESQUEMA DE COMPETICIÓ

PRIMERA VOLTA (8 pilots / 5 zones)

Cadascun dels 8 pilots participants recorrerà les 5 zones individualment. El temps màxim permès sense penalització seran 5 minuts. Acabada la primera volta, els 6 pilots amb menor puntuació es classificaran per a la segona volta. Els pilots classificats en les posicions 7 i 8 quedaran definitivament eliminats de la competicio..

SEGONA VOLTA (6 pilots / 5 zones)

Les puntuacions de la primera volta es mantenen i a aquests marcadors s’aniran afegint els punts que es vagin sumant en la segona volta. Els 6 pilots recorreran les 5 zones individualment. El primer a fer-ho serà el pilot classificat sisè en la primera volta. Tot seguit farà el recorregut el cinquè classificat i així successivament. El temps màxim permès sense penalització seran 5 minuts. Un cop acabi la segona volta, els 3 pilots amb menors puntuacions es classificaran per a la final.

FINAL (3 pilots / 6 zones)

Amb tots els marcadors a zero, els tres pilots finalistes recorreran alternativament cada zona de la final. El temps màxim permès sense penalització serà d’1 minut per zona. En la primera zona, l’ordre de sortida serà l’invers al de la classificació de la segona volta. No obstant, per cadascuna de les següents zones de la final, l’ordre de sortida serà l’invers de la classificació en curs de la pròpia final. És a dir, el pilot que tanqui la classificació en curs de la final en acabar cada zona serà el primer a acometre la següent. En cas d’empat a punts entre dos pilots, l’ordre de sortida en la nova zona serà el mateix que el de la immediata anterior.

 

PILOTS PARTICIPANTS

NOMBRE DE PILOTS I CRITERI DE SELECCIÓ

En cada cursa puntuable per al Campionat del Món FIM d’X-Trial 2022 hi prendran part 8 pilots, que seran triats d’acord als següents criteris:

1. El campió del món FIM d’X-Trial de l’any anterior.

2. El subcampió del món FIM d’X-Trial de l’any anterior.

3. Un pilot del Mundial FIM de TrialGP de nacionalitat diferent a les dels dos anteriors.

4. Un pilot del Mundial FIM de TrialGP de nacionalitat diferent a les dels tres anteriors.

5.  Un pilot del Mundial FIM de TrialGP de nacionalitat diferent a les dels quatre anteriors.

6. Un pilot del Mundial FIM de TrialGP de nacionalitat diferent a les dels cinc anteriors.

7. El pilot classificat tercer en el Mundial X-Trial de l’any anterior, sempre i quan hi sigui dins del top-3 del Mundial X-Trial de l’any en curs just abans de la celebració de la cursa.

8. Un pilot “wild-card”.

 

PENALITZACIONS

Els punts de penalització en el recorregut de les zones podran ser 0, 1, 2, 3 ó 5.

En la primera i segona voltes, si el pilot esgota el temps màxim permès, rebrà 5 punts per cadascuna de les zones del recorregut que no hagi pogut completar. Si això succeeix en una zona de la final, el pilot marcarà 5 punts en aquesta zona.

PRIMERA VUELTA (8 pilotos / 5 zonas)

Cada uno de los 8 pilotos participantes recorrerá las 5 zonas individualmente. El tiempo máximo permitido serán 6 minutos. Los 6 pilotos con menor puntuación se clasificarán para la segunda vuelta.

SEGUNDA VUELTA (6 pilotos / 5 zonas)