46è TRIAL INDOOR SOLO MOTO DE BARCELONA

Horari

16:00OBERTURA DE PORTES
17:00INICI DE L’ESPECTACLE (presentació de pilots)
 17:10

TRIAL INDOOR – PRIMERA VOLTA (9 pilots / 5 zones)

 18:10

WOMEN’S TROPHY (5 pilots / 5 zones)

18:45 

TRIAL INDOOR – SEGONA VOLTA (9 pilots / 5 zones)

19:35 

TRIAL INDOOR – FINAL (3 pilots / 6 zones)

20:10

PODI 46è TRIAL INDOOR SOLO MOTO DE BARCELONA i PODI 3er WOMEN’S TROPHY BARCELONA