47è UNIVERSAE TRIAL INDOOR SOLO MOTO DE BARCELONA

Horari (orientatiu, no oficial)

16:00 OBERTURA DE PORTES
17:00 INICI DE L’ESPECTACLE (presentació de pilots)
 17:10

TRIAL INDOOR – PRIMERA VOLTA

 18:10

WOMEN’S TROPHY

18:45 

TRIAL INDOOR – SEGONA VOLTA

19:35 

TRIAL INDOOR – FINAL

20:10

PODI 47è UNIVERSAE TRIAL INDOOR DE BARCELONA i PODI 4rt WOMEN’S TROPHY BARCELONA